Aktuálne oznamy

Vážení rodičia,

počas jesenných prázdnin budú nahlásené deti umiestnené v 2 triedach.

V triede Motýliky: deti z triedy Motýlikov + deti z triedy Žabky.

V triede Žabky: budú deti zo všetkých ostatných tried MŠ.

Deti prídu ráno do tried v rúškach a počas pobytu v MŠ ho budú mať. V skrinkách budú mať náhradné rúško.

ZMENA!


V zmysle rozhodnutia ministra školstva SR zo dňa 27.10.2020,
budú jesenné prázdniny materských škôl v dňoch 30.10., 2.11., 6.11., 9.11.2020.

MŠ bude v PREVÁDZKE.

 Prosíme rodičov, aby záväzne nahlásili pani učiteľkám na triedach prítomnosť detí najneskôr dnes 28.10.2020.

 

 Usmernenie k postupu materských škôl:

{phocadownload view=file|id=32|target=s}

Milí rodičia,
spúšťame skúšobnú verziu stránky Edupage. Pokiaľ máte staršie deti v ZŠ, viete sa do nej prihlásiť. Ostatní dostali heslá e-mailom. Prosíme Vás, kontaktujte nás, ak sa Vám nepodarí prihlásiť. Mobilná aplikácia Edupage umožňuje odhlasovať stravu, komunikovanie s učiteľom. Prehľad o platbách za stravu. Žiadame Vás, aby ste naďalej používali odhlasovanie stravy aj prostredníctvom telefonického kontaktu.

Prevádzka MŠ je otvorená od1.10.2020
 od 6.30 h. do 16:30 h.
O 8.00 h sa všetky vchody zamykajú, dovtedy musia byť deti vo svojich triedach!

 

Manuál pre materské školy upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v materských školách pre školský rok 2020/2021. Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky materských škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní.

https://ucimenadialku.sk/usmernenia/otvorenie-skolskeho-roka-2020-2021/materske-skoly

 

V školskom roku 2020/2021 je potrebné v prvý deň nástupu dieťaťa do materskej školy odovzdať podpísané dokumenty: 

  • Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka
  • Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

Najbližšie akcie

Pre Vaše detičky sme si pripravili v najbližšie dni tieto akcie

V rámci pandemickej situácie a zvýšených opatrení pre školy a školské zariadenia sa v MŠ nebudú realizovať do odvolania: jazykové, pohybové a kultúrno-umelecké aktivity. Mimo povinného výchovno-vzdelávacieho procesu.

Kontaktuje nás

Kde nás nájdete

Vyšehradská 17
851 06 Bratislava

Odhlasovanie obedov

0947 487 463
(informácie a odhlasovanie detí zo stravy)

Riaditeľka MŠ

Andrea Fabianová
0947 487 454 
msvysehradska@petrzalka.sk

Konzultačné hodiny

Pondelok a streda
 10:30 – 11:30

Prevádzkové hodiny MŠ

 

Pondelok - piatok
 
 
6:30 h. - 16:30 h.