Aktivity

 

September

 •  Knižnica priebežne po celý školský rok pre všetky triedy  

Október

 • Divadelné predstavenie
 • Deň jablka

November

 • Divadelné predstavenie 

December

 • Tvorivé dielničky

Január

 • Depistáž školskej zrelosti 
 • Konzultácie o výsledkoch 

Február

 • 15.-19.2.2021 - Korčuľovanie - predškoláci
 • Karneval
 • Divadelné predstavenie

Marec

 • Zdravé zúbky
 • Divadelné prestavenie

Apríl

 • Divadelné predstavenie 

Máj

 • Hasiči
 • Mobilné planetárium 
 • 31.5.-4.6.2021 Plávanie - predškoláci

Jún

 • Výlet - vláčik Prešporáčik
 • Rozlúčka s predškolákmi
 • MDD