krúžková činnosť

krúžková činnosť

KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ (externe vedená lektormi):

Angličtina hrou pre 3. A a 3. B. triedy (Jazyková agentúra E.M.M.A)

Futbal pre 3. A, 3. B, triedy (Športové kurzy pre deti Happy Kids)

Zdravé nôžky 1. A., 1. B., 2. A, 2.B., 2.C.