Informácie

Jedáleň - stravovanie

Číslo účtu SK95 0900 0000 0051 4681 1503

Pri platbe je nutné uviesť meno dieťaťa a variabilný symbol.

 

Konzultačné hodiny vedúceho školskej jedálne:

Miroslav Ovad

7:00 h. - 15:00 h.

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

tel.č. 0947 487 455

       

 

 

V školskej jedálni príspevok rodiča na nákup potravín na jedno jedlo pre dieťa :

Desiata - 0,30 EUR

Oobed - 0,72 EUR.

Olovrant - 0,25 EUR.

Spolu na deň - 1,27 EUR + réžia 0,30 EUR. = 1,57 EUR.

Obed zamestnanci - 1,26 EUR.

Rodič dieťaťa uhrádza príspevok - režijné náklady na jedno jedlo vo výške 0,30 EUR./ deň.

Zamestnanec uhrádza príspevok - režijné náklady na jedno jedlo vo výške 0,20 EUR./deň.

Príspevok na nákup potravín a režijné náklady sa uhrádzajú mesačne vopred.

Preplatky sa odpočítavajú a nedoplatky sa pripočítavajú do 15.-ho v mesiaci (v platbe na október je odrátaná alebo

v prípade nedoplatku prirátaná suma do 15.-ho septembra, podľa dochádzky).

 

Žiadame Vás vyplniť a priniesť správny Zápisný lístok stravníka MŠ (zápisný lístok stravníka MŠ  bez dotácie alebo zápisný lístok stravníka MŠ s dotáciou), ktorý nájdete v sekcii informácie -> súbory na stiahnutie.
Zápisný lístok s dotáciou vypĺňajú predškoláci, ktorí do 31.8.2015 dovŕšia 5 rokov. Deti od 1.9.2015 vyplňujú zápisný lístok bez dotácie.
Ostatné deti vypĺňajú zápisný lístok bez dotácie.

Novoprijaté deti a deti, ktoré má zmenu adresy - Vypísať tlačivo - Súhlas so spracovaním osobných údajov. Tlačivo nájdete v sekcii Informácie -> súbory na stiahnutie.

Rodičia, ktorí nemajú možnosť si vytlačiť tlačivá, dostanú v MŠ.