Informácie

V školskom roku 2019/2020 sa budeme venovať týmto projektom:

 1. Hravo a zdravo (zdravý životný štýl, zdravé jedlá, šaláty, nátierky, koláče, bezpečnosť pri hre)

 

Časový harmonogram – 1 mesiac

 1. Ochrana života a zdravia
 2. Športovanie a pravidelný pohyb
 3. Racionálna výživa
 4. Bezpečnosť správania v rôznych situáciách

Cieľom projektu Zdravo-hravo je, aby deti spoznávali svoje telo, pomenúvajú jeho jednotlivé časti, zoznámia sa s možnosťami prevencie úrazu a chorôb, uvedomili si hodnotu vlastného zdravia. Snahou je tiež vzbudiť v deťoch pocit potreby zdržiavať sa v prírode, športovať a zdravo sa stravovať.

Chceme, aby si deti osvojili základné stravovacie návyky, zoznámili sa s kultúrou stravovania, získali poznatky o racionálnej výžive a jej význame pre náš život.

V neposlednom rade im chceme priblížiť osvojenie si bezpečného správania v rôznych situáciách, s ktorými sa bežne deti stretávajú v prostredí materskej školy.

 

 1. Z rozprávky do rozprávky (ľudové rozprávky, rozprávkové bytosti, divadielka, dramatizácia, hry s bábkou)

Časový harmonogram – 1 mesiac

 1. Ľudové rozprávky
 2. Autorské rozprávky od slovenských a českých autorov
 3. Moderné rozprávky
 4. Poviedky pre deti
 5. Zvieracie a veršované rozprávky

Cieľom projektu Z rozprávky do rozprávky je, aby si deti uvedomili odlišnosť a rôznorodosť ľudí podľa istých znakov a vlastností.

Úlohou detí bude vedieť odlíšiť dobro a zlo, či riešiť jednoduché problémy a úlohy.

Deti budú rozvíjať schopnosť vedieť počúvať niekoho iného, spolupracovať v skupine, vedieť požiadať o pomoc či chápať, že svojim správaním a skutkami by nemali obmedzovať niekoho iného.

 

Materská škola v školskom roku 2020/2021 realizuje národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii deti a žiakov“. Cieľom tohto projektu je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a vytvoriť predpoklady na zlepšenie výchovno-vzdelávacích výsledkov deti a žiakov.

V rámci projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii deti a žiakov“ pracuje v materskej škole školský špeciálny pedagóg, ktorý zabezpečuje odbornú a poradenskú činnosť pre žiakov a ich rodičov. V prípade záujmu môžete špeciálneho pedagóga kontaktovať emailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..