Informácie

Rada školy pri Materskej škole, Vyšehradská 17, 851 06 Bratislava

   

Členovia:

Za rodičov:

Ing. Tomáš Sekerec, predseda

Za pedagogických zamestnancov:

Mgr. Dana Adamcová
Mgr. Alena Turošíková

Za nepedagogických zamestnancov:

Kristína Michalovičová

Delegovaní zástupcovia Mestskej časti Bratislava-Petržalka, zriaďovateľa MŠ:

Ing. Lýdia Ovečková
Ing. Andrea Garanová