Informácie k spôsobu poukázania 2%

Vážení rodičia, touto cestou by sme chceli požiadať o poukázanie 2% z vašich daní v prospech nášho občianskeho združenia (Rodičovské združenie pri MŠ Vyšehradská). Vami poukázané prostriedky budú použité výhradne na prevádzku našej škôlky, materiálne zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a iné aktovity podľa našich stanov.

Podiel z daní môžete poukázať nielen Vy ako rodičia, ale aj Vaši príbuzní, prípadne aj právnické osoby.

Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré si sami podávajú daňové priznanie, vyplnania prijímateľa 2% daní priamo v daňovom priznaní, ktoré budú podávať na daňovom úrade.

Fyzické osoby, ktoré požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovanie dane musia požiadať svojho zamestnávateľa o vyplnenie tlačiva „Potvrdenie o zaplatení dane“ a následne treba vyplniť „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO“ a obe tieto tlačivá doručiť (osobne či poštou) na príslušný daňový úrad najneskôr do 30.04.2020.

Identifikačné údaje nášho OZ (ktoré je potrebné vyplniť v príslušných talčivách v časti „prijímateľ“):

Obchodné meno (Názov): Rodičovské združenie pri Materskej škole Vyšehradská

Sidlo: Vyšehradská 3035/17, 851 06 Bratislava - Petržalka

IČO: 51 897 261

Právna forma: Občianske združenie

V mene nášho občianskeho združenia, našej skôlky ako aj detí Vam vopred ďakujeme za všetky príspevky.

Daniela Mičinská, predseda OZ

 

prevyplnené tlačivo