Pre zákonných zástupcov prijatých detí

Riaditeľka materskej školy určuje, po konzultácii so zákonným zástupcom, dobu trvania adaptačného alebo diagnostického pobytu dieťaťa, ktorá je zameraná na jeho postupnú socializáciu a diagnostikovanie.