Pre žiadateľov o prijatie dieťaťa

Žiadosť o prijatie dieťaťa si môžete stiahnúť na tomto mieste.

Prijímanie žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy bude prebiehať v dňoch 8.4. - 16.4.2019 v následujúcich časoch:

8-10.4.  10:30 -15:30
11-12.4.  10:30-13:00
15-16.4.  8:00-13:00

Ostatné podmienky prijímania detí v zmysle § 3 vyhlášky č. 306/2008 o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z.z. po prerokovaní s pedagogickou radou zo dňa 13.02.2019:

 

V prípade, že počet žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ bude vyšší ako umožňuje kapacita materskej školy, prednostne budú prijatí 

  • súrodenci už umiestnených detí v materskej škole