Užitočné informácie

Osobné potreby:

 • Papučky, sandálky (klasické – pevné, zdravotné, „nie šľapky ani krokodílky“)
 • Pyžamko – podpísané (pretože viaceré deti majú rovnaké pyžamo)
 • Náhradné ponožky, pančušky, nohavičky, tričko (pre prípad potreby, ak sa dieťa ušpiní alebo ....)
 • Oblečenie na prezlečenie aj pre VÄČSIE deti (môžu sa obliať alebo vonku spadnúť). 
 • 5 – 6 ročné deti  potrebujú cvičebný úbor: tričko, krátke nohavice, ponožky, dievčatá môžu mať legíny. Veci im dajte do pláteného vrecka a do ich skrinky.
 • Vhodnú obuv – pevnú, ktorú môže mať dieťa na dvor, do piesku. Nedávajte deťom kopačky! (ak je  mokro, môžu mať v skrinke čižmičky a pláštenku)
 • Hrebeň – označený
 • Ochrannú gumenú podložku na ležadlo v prípade ak má dieťa problémy.

Všetky veci dieťaťu zrozumiteľne označte, podpíšte menom a priezviskom, aby nedošlo k zámene a učte deti, aby si poznali svoje veci!

Nedávajte dieťaťu do MŠ žuvačky ani cukríky!!!

Ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa:

 • Neprítomnosť dieťaťa, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca.
 • Ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce dni, predloží zákonný zástupca potvrdenie od lekára.[1]
 • Ak je neprítomnosť dlhšia ako 14 dní, oznámi zákonný zástupca riaditeľke dôvod neprítomnosti písomne, pričom pri opätovnom nástupe dieťaťa do MŠ predloží písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa.