Užitočné informácie_potreby dieťaťa v MŠ

Osobné potreby:

  • Papučky, sandálky (klasické – pevné, zdravotné, „nie šľapky ani krokodílky“)
  • Pyžamo – podpísané (pretože viaceré deti majú rovnaké pyžamo)
  • Náhradné ponožky, pančuchy, nohavičky, tričko (pre prípad potreby, ak sa dieťa ušpiní alebo ....)
  • Oblečenie na prezlečenie aj pre VÄČSIE deti (môžu sa obliať alebo vonku spadnúť). 
  • Vhodnú obuv – pevnú, ktorú môže mať dieťa na dvor, do piesku. Nedávajte deťom kopačky! (ak je  mokro, môžu mať v skrinke čižmy a pláštenku)
  • Hrebeň – označený
  • Ochrannú gumenú podložku na ležadlo v prípade ak má dieťa problémy.

Všetky veci dieťaťu zrozumiteľne označte, podpíšte menom a priezviskom, aby nedošlo k zámene a učte deti, aby si poznali svoje veci!

Nedávajte dieťaťu do MŠ žuvačky ani cukríky!!!

Všetky deti musia mať ruksak alebo vrecúško vo svojej skrinke!

Ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa:

  • Neprítomnosť dieťaťa, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca.
  • Ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce dni, predloží zákonný zástupca potvrdenie od lekára.
  • Ak je neprítomnosť dlhšia ako 14 dní, oznámi zákonný zástupca riaditeľke dôvod neprítomnosti písomne, pričom pri opätovnom nástupe dieťaťa do MŠ predloží písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa.